Login
 
 
Política de Xarxes socials

Aquest sindicat disposa de xarxes socials per donar a conèixer la seva activitat i mantenir informats a totes les persones que els hi pugui interessar.

Per això, disposem d’aquesta política de xarxes socials que s’aplicarà als continguts, comentaris i dades recollides o proporcionades a les xarxes socials on tenim presència en virtut del nostre perfil.

L’usuari està igualment sotmès a les polítiques i normes establertes per les pròpies xarxes socials, des d’on podrà configurar el seu perfil públic i la seva privacitat, segons cada xarxa social permeti.

Per tant, en la present procedim a informar als nostres usuaris de les diferents xarxes socials respecte el tractament de dades per aquest Sindicat, així com les normes de conducta en la utilització a las nostres xarxes socials.


1) PROTECCIÓ DE DADES:

Identitat del Responsable del Tractament:

FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) CIF G66327768
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: fepol@fepol.cat


Delegat de Protecció de Dades:

Adreça: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades

Tractem les dades amb la finalitat de gestió dels usuaris de les nostres xarxes socials, si bé únicament tenim accés a les dades del perfil públic dels usuaris que s’uneixen a les nostres pàgines o perfils oficials, així com a qualsevol dada que sigui possible compartir sota l’empara de les polítiques de les xarxes socials.

Legitimitat en el tractament de dades

La base jurídica del tractament de les seves dades és el seu consentiment, que l’usuari està donant al moment de fer-se seguidor de la nostra pàgina, o incorporar un comentari o participar de qualsevol forma en què pugui quedar enregistrat el seu alias o perfil públic dins del nostre espai a la plataforma de la xarxa social que correspongui.

Destinataris de la cessió o comunicació de dades

No cedim a cap tercer les dades dels nostres usuaris de xarxes socials. No obstant, sí que seran tractades per aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, a l’entitat que ens gestioni les comunicacions a les xarxes socials, en el seu cas.

Transferència internacional de dades

Cal que tingui en compte que les xarxes socials com per exemple facebook, twiter, instagram i youtube es tracten d’entitats que tenen els seus servidors i/o proveïdors de serveis fora de l’Espai Econòmic Europeu, per tant, es produeix una transferència internacional de dades, si bé compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que únicament transfereixen dades a països reconeguts com segurs per les Decisions d’adeqüació de la Comissió Europea, o bé perquè té subscrites clàusules contractuals tipus aprovades també per la Comissió Europea, la còpia dels quals por demanar-la a le esmentades entitats o bé ens ho pot demanar a nosaltres en qualsevol moment. En tot cas, sempre vetllem perquè les xarxes socials on tenim presència compleixin les disposicions del Reglament Europeu de Protecció de Dades, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com la resta de normativa en protecció de dades que estigui en vigor en cada moment.

Per part d’aquest sindicat, les seves dades no les tractem fora del nostre espai de la pròpia xarxa social, i en tot cas tenim implementats totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades dels usuaris. Per això, no conservem les dades dels usuaris una vegada han causat baixa de la nostra pàgina o perfil, excepte si ha publicat algún comentari, motiu pel qual haurà d’eliminar manualmente el mateix el propi usuari, o bé podrà solicitar-nos la supressió de dades.

En qualsevol cas, sempre pot donar-se de baixa de la nostra pàgina o perfil en la xarxa social, moment en el que les seves dades seran suprimides, sense perjudici que també pot exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, mitjançant petició enviada a les nostres instal·lacions o al nostre email assenyalat a l’apartat “Responsable de Tractament”. També pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades, així com interposar una reclamació davant el mateix o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mantenim actualitzada aquesta Política de Xarxes Socials, que podrem modificar en qualsevol moment i que estarà en tot cas a la seva disposició perquè la pugui consultar. Si desitja obtenir més informació sobre com tractem les dades en general en aquest sindicat, pot consultar la nostra Política de Privacitat.


2) NORMES D'ÚS DE LES XARXES SOCIALS:

Aquest sindicat no es fa responsable dels continguts dels foros, blogs, comentaris, imatges i fotografies, audios, que tercers puguin publicar ni de la seva veracitat.

Es prohibeix als usuaris que publiquin fotografies on apareguin altres persones sense la seva prèvia autorització.

Cada usuari és responsable de la informació i dades que publiqui al nostre espai a la xarxa social, ja sigui com comentaris, als murs, foros, blogs o inclús al seu perfil públic.

Els usuaris han de comportar-se amb educació, respecte i abstenir´se de fer comentaris que puguin ofensar a altres.

En cas cas l’usuari podrà incloure continguts de caràcter ilimitat, delictiu, racista, xenòfog, d’apologia del terrorisme o violació de drets humans, difamatori, constitutiu d’engany o estafa als seus destinataris o que de qualsevol forma infringeixi les lleis o normatives aplicables o resultin atemptatoris contra drets d’aquest sindicat o tercers.

Tanmateix, es prohibeix la transmissió, difusió o comunicació de tercers dins de les nostres xarxes socials, comentaris, murs, foros, blogs, d’informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, de qualsevol classe de material, dades, informació o continguts que:

• Suposin una difamació o vulneració dels drets de la resta de membres del foro, o de tercers, o provocar a la resta que es comportin en aquest sentit.

• Puguin acosar, amenaçar o abusar de qualsevol forma als altres usuaris, als nostres treballadors, directius, càrrecs executius, col·laboradors, afiliats, representants sindicals, o de qualsevol altre tercer, mitjançant la nostra pàgina o perfil en les xare socials.

• Incorporin continguts obscens o censurables o que puguin ferir la sensibilitat de qualsevol tercer.

• S’utlitzin les dades dels usuaris per a fins comercials, publicitaris o ilimitat, o per la transmissió de correus no desitjats, no sol·licitats, spam, cadenes o tècniques equivalents.

• Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions, o de qualsevol altre dret, directa o indirectament.

En cas que l’usuari inclogui contingut amb una o més d’aquestes característiques, aquest sindicat es reserva en tot cas i a la sola seva discreció el dret d’impedir, suspendre o restringir l’accés, bloquejar, retirar o suprimir en qualsevol moment aquells continguts o el lloc web, sense que l’usuari tingui dret a cap tipus d’indemnització.

Si vostè té coneixement de què algun usuari està incomplint alguna de les normes de conducta especificades, o alguna norma legal, agraïrem que es posi en contacte amb nosaltres a les dades amunt referenciades, i ens informi dels fets i identificació de l’usuari incomplidor, per tal que puguem adoptar les mesures que considerem necessàries de forma immediata.

Destacats
Política de Cookies