Categories
 
 
Aprop teu
 
 
Login
 
 
Política de privacitat
D’acord amb l’establert en la normativa vigent en protecció de dades, FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) li informa que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractats per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades.

El fet de proporcionar dades a través de formularis d’aquest lloc web o per correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:


PER PROVEÏDORS

Identitat del Responsable del Tractament:
FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) CIF G66327768
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: fepol@fepol.cat


Identitat del Delegat de Protecció de Dades:
Nom i cognoms: Jordi Colmenero
Dades de contacte: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es prestin els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en el seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegui a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.


Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a Hisenda per la facturació que emet aquesta federació. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és el servei de manteniment informàtic.


Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEPOL estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.PER CONTRASENYES WEB

Identitat del Responsable del Tractament:
FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) CIF G66327768
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: fepol@fepol.cat


Identitat del Delegat de Protecció de Dades:
Nom i cognoms: Jordi Colmenero
Dades de contacte: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811. E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat mentre es prestin els serveis, i posteriorment durant el termini legal que sigui exigible, en el seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegui a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.


Legitimació pel tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades
Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a Hisenda per la facturació que emet aquesta federació. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és el servei de manteniment informàtic.


Drets dels usuaris en protecció de dades
Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FEPOL estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l’apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la relació que li uneix a nosaltres.

En cas que no s’hagi obtingut contestació a l’exercici dels seus drets o no estigui d’acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Destacats
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí